Thứ bảy, 25/05/2019 | 5:10 | Âm lịch: 22/4/2019

Báo cáo kết quả hoạt động của ĐHDH Vũ - Võ Việt Nam từ Hội nghị BCH lần thứ 3 khóa VI đến Hội nghị lần thứ 4 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014

Ngày đăng :25/09/2014

Từ Hội nghị BCH lần thứ 3 khóa VI họp vào ngày 22 tháng 12 năm 2012 tại quê Tổ Mộ Trạch cho tới nay, chúng ta đã trải qua tròn một năm hoạt động sôi nổi, hiệu quả và đã đạt được những thành tích to lớn trên tất cả các mặt công tác, đánh dấu một bước phát triển quan trọng của dòng họ trước thềm Đại hội lần thứ VII HĐDH Vũ - Võ Việt Nam vào năm 2014. Thay mặt Ban thường vụ HĐDH, ông Vũ Ngọc Thức - Chủ tịch HĐDH Vũ - Võ Việt Nam đã trình bày bản báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐDH VŨ - VÕ VIỆT NAM NĂM 2013

I. VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC DÒNG HỌ:

1. Công tác phát triển dòng họ:

- Triển khai nghị quyết Hội nghị BCH HĐDH Vũ - Võ Việt Nam lần thứ 3 về công tác củng cố phát triển và mở rộng các tổ chức HĐDH ở trong và ngoài nước, năm 2013 chúng ta đã phát triển thêm tổ chức HĐDH ở 7 tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Lâm Đồng, Long An, Đồng Nai, Bạc Liêu và Bến Tre.

- Tại khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ:

- Tỉnh Gia Lai đã thành lập được Ban vận động thành lập HĐDH và đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội trong năm 2014.

- Tỉnh Phú Yên đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội trong thời gian tới.

- Tiếp tục triển khai việc thực hiện cơ cấu HĐDH 4 cấp, nhiều địa phương đã tiến hành Đại hội để kiện toàn bổ sung bộ máy BCH cấp tỉnh và chỉ đạo thành công việc tổ chức thành lập các tổ chức HĐDH cấp huyện và các HĐ gia tộc. Điển hình là Hòa Bình, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Bình Định, Tuyên Quang, Nghệ An, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Nam, Đà Nẵng… Đặc biệt HĐDH tỉnh Bình Định tuy mới thành lập vào tháng 6 năm 2013 nhưng đã tổ chức thành công HĐDH ở tất cả 9 huyện, thị xã.

- HĐDH Vũ - Võ tại Canada đã mở rộng phát triển tổ chức ra nhiều thành phố và hoạt động rất tích cực, thường xuyên liên hệ với HĐDH Vũ - Võ Trung ương và đóng góp tin bài và ảnh cho trang Web và Tạp chí thông tin Dòng họ.

- Việc mở rộng phát triển tổ chức HĐDH ở trong và ngoài nước, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cùng với hệ thống tổ chức HĐDH ở cấp huyện mà nhiều địa phương đã triển khai thành công trong thời gian qua là nhân tố quan trọng quyết định việc thực hiện việc thực hiện thắng lợi phong trào hướng về cội nguồn Tổ tiên tăng cường khối đoàn kết đồng tộc. Đây cũng chính là sự đáp ứng hiệu quả nhất nguyện vọng khát khao hướng về cội nguồn tổ tiên ngày càng lớn của bà con, anh em đồng tộc ở trong và ngoài nước.

- Những thành tích nổi bật trên đây trong công tác phát triển dòng họ là kết quả của sự chỉ đạo kiên trì và đúng hướng của HĐDH Trung ương, sự hoạt động tích cực năng động của tất cả 42 tổ chức HĐDH ở các địa phương tỉnh thành đặc biệt là sự hoạt động đầy tâm huyết, sáng tạo và hiệu quả của Ban phát triển tổ chức dòng họ mà chúng ta đã kịp thời chấn chỉnh trong năm 2013.

2. Về công tác tổ chức nhân sự:

Trong năm 2013 HĐDH Vũ - Võ Trung ương đã kết nạp bổ sung thêm 8 ủy viên mới đó là các vị:

1. Ông Võ Đình Long Chủ tịch HĐDH Vũ - Võ tỉnh Đồng Nai

2. Ông Vũ An Khánh Chủ tịch HĐDH Vũ - Võ tỉnh Bạc Liêu

3. Ông Võ Đông Châu Chủ tịch HĐDH Vũ - Võ tỉnh Long An

4. Ông Vũ Thuộc Chủ tịch HĐDH Vũ - Võ tỉnh Lâm Đồng

5. Ông Vũ Đức Huy Chủ tịch HĐDH Vũ - Võ tỉnh Quảng Nam

6. Ông Vũ Hỷ Quang Chủ tịch HĐDH Vũ - Võ tỉnh Bình Thuận

7. Ông Võ Triết Luận Chủ tịch HĐDH Vũ - Võ tỉnh Bình Định

8. Ông Võ Văn Minh Chủ tịch HĐDH Vũ - Võ tỉnh Bến Tre

Nâng tổng số ủy viên BCH từ 122 lên 130 ủy viên. Chúng ta nhiệt liệt chúc mừng 8 vị tân ủy viên BCH và tin tưởng rằng sang năm 2014 năm tổ chức Đại hội lần thứ VI HĐDH Vũ - Võ Việt Nam chúng ta sẽ có thêm nhiều thành viên mới.

3. Về công tác bảo vệ tăng cường khối đại đoàn kết đồng tộc:

Do chúng ta xác định được mục tiêu hàng đầu của công tác dòng họ là phụng thờ Tổ tiên, phát huy cao độ truyền thống Nhân hậu - Trí tuệ nhằm tập hợp đoàn kết bà con, anh em đồng tộc hăng hái lao động sản xuất làm việc thiện phụng sự  nhân dân, phụng sự Tổ quốc nên năm qua từ Trung ương tới các địa phương chúng ta đều nhất quán cả về chủ trương và hành động là giữ vững và bảo vệ khối đại đoàn kết dòng tộc kiên quyết tránh biểu hiện bè phái, cục bộ, mâu thuẫn mất đoàn kết và thực tiễn cho thấy mỗi khi ở nơi này, nơi kia xảy ra tình trạng bất đồng quan điểm về cách giải quyết các vấn đề liên quan đến dòng họ thì chúng ta đều vận dụng nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, đồng thuận và kỷ cương dòng họ để giải quyết kịp thời trên tinh thần anh em đồng tộc. Đoàn kết là truyền thống quý báu đã tạo nên sức mạnh của dòng họ. Vì vậy, cần phải khẳng định quyết tâm phát huy hơn nữa truyền thống quý báu này nhằm xây dựng dòng họ Vũ - Võ ngày càng lớn mạnh.

4. Những bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác phát triển dòng họ:

Để tổ chức tốt công tác phát triển dòng họ cần có sự đoàn kết, liên kết phối hợp chặt chẽ giữa ba thành phần chủ lực:

- Một là các cụ cao niên có uy tín và nhiều kinh nghiệm để định hướng dẫn dắt phong trào.

- Hai là các doanh nhân có nguồn lực vật chất, tài chính dồi dào để công đức và tài trợ cho các hoạt động.
          - Ba là các vị đang công tác có tri thức và mối quan hệ rộng rãi để liên kết và xây dựng lực lượng, thiết kế và tổ chức các hoạt động.


Hơn 400 đại biểu đã tham dự Hội nghị BCH HĐDH Vũ - Võ Việt Nam lần thứ 4 khóa VI (mở rộng)

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TU BỔ TÔN TẠO NHÀ THỜ LĂNG MỘ:

Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị BCH lầ thứ 3 về việc từng bước hoàn thành việc xây dựng tu bổ tôn tạo quần thể 3 khu di tích lớn của dòng họ trên đất Hải Dương, trong năm qua chúng ta đã tích cực triển khai và thu được kết quả đáng phấn khởi:

- Tại Mộ Trạch, tháng 7 năm 2013 đã khởi công công trình đườngl làng Tiến sỹ kéo dài nối tỉnh lộ 392 có quy mô dài 2215m rộng 10m trải thảm bê tông dày 20cm có tổng trị giá trên 10 tỷ đồng. Toàn bộ công trình này do gia đình Tiến sỹ Võ Văn Hồng Phó Chủ tịch HĐDH phát tâm công đức. Công trình sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật để kịp khánh thành trước ngày giỗ Đức Thần Tổ mồng 3 tháng chạp và kỷ niệm 1210 năm ngày sinh Đức Thần Tổ mồng 8 tháng giêng năm Giáp Ngọ.

- Tháng 8 năm 2013 chúng ta còn khởi công tiếp công trình tu bổ giếng nước, vườn hoa cây cảnh trong khuôn viên khu Miếu thờ Thần Tổ. Giá trị công trình gần 1 tỷ đồng do gia đình ông bà Vũ Quốc Hùng ở Hà Nội công đức.

- Tại Mộ Trạch đã xây dựng thêm 500m đường bê tông rộng 3,5m tạo ra làn giao thông hai chiều phục vụ Lễ hội năm 2014.

- Về khu mộ cụ Cao Tổ ở Đống Dờm, Nam Sách, Hải Dương, mặc dù đã hoàn tất việc mua 17.000m2 từ năm 2007 và đã tiến hành san lấp mặt bằng kè đá giữ đất và HĐDH đã phê duyệt quy hoạch xây dựng khu “Vườn mộ cổ” nhưng mãi tới tháng 7 năm 2013 chúng ta mới giải quyết xong mọi thủ tục pháp lý theo luật định để chính thức có được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Ngày 17 tháng 11 vừa qua chúng ta đã chính thức làm lễ động thổ khởi công xây dựng một số hạng mục trong tổng thể công trình khu “Vườn mộ cổ”. Đây là công trình lớn nhất ước tính số tiền đầu tư phải lên tới trên chục tỷ đồng và xây dựng trong những năm tới.

- Hiện nay chúng ta đang triển khai thi công 2 hạng mục quan trọng đó là khu mộ và miếu thờ cụ Cao Tổ. Khu mộ cụ Cao Tổ có mức đầu tư trên 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này do con cháu, hậu duệ dòng họ Vũ - Võ tỉnh Ninh Bình phát tâm công đức và HĐDH Vũ - Võ tỉnh Ninh Bình cùng xin được đảm nhiệm toàn bộ công việc thi công, xây dựng với cam kết đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật và sẽ hoàn thành trước ngày 20 tháng Chạp năm Qúy Tỵ.

Chúng ra hoan nghênh nhiệt tâm của HĐDH Vũ - Võ tỉnh Ninh Bình đồng thời rút ra một kinh nghiệm: Ninh Bình đã có cách vận động tích cực, đã tổ chức Hội nghị phát tâm công đức “Xây dựng Vườn mộ cổ Đống Dờm” chỉ sau 48 giờ, 30 bà con dòng họ đã đóng góp đến 1,3 tỷ đồng, trong đó có những người công đức 500 triệu, 200 triệu, 100 triệu.

- Khu miếu thờ cụ Cao Tổ có mức đầu tư gần tỷ đồng do doanh nhân Vũ Duy Bổng Phó chủ tịch HĐDH, nhà công đức truyền thống của dòng họ phát tâm công đức.

- Trong những năm tới chúng ta sẽ triển khai tiếp 3 hạng mục quan trọng khác là: Xây tường bằng đá bao quanh 17.000m2 của khu Vườn mộ cổ, xây cổng tam quan, trồng cây xanh, vườn hoa cây cảnh và xây mới con đường dài gần 1km dẫn vào khu Vườn mộ cổ. Đây là hạng mục công trình đang rất cần sự chung tay, góp sức phát tâm công đức của toàn thể con cháu trong dòng họ.

- Đối với khu lăng mộ Tổ mẫu ở Kiệt Đặc, Chí Linh, Hải Dương, chúng ta đang tích cực làm việc với các cấp chính quyền địa phương để mua hoặc thuê dài hạn 7.000m2 đất ở phía trước khu lăng mộ để có thể xây dựng nơi đây thành khu vườn lăng mộ Tổ mẫu trong những năm tới.

- Riêng công trình Tháp bút khởi công từ tháng 5 năm 2012 do doanh nhân Vũ Kông Xuất phát tâm công đức. Nhưng khi triển khai được một phần khối lượng công trình thì nhà công đức gặp khó khăn về tài chính nên công trình buộc phải tạm dừng gần một năm nay. Hội đồng dòng họ sẽ chỉ đạo phấn đấu hoàn thành vào năm 2014.

- Có thể nói trong năm 2013 công tác xây dựng tu bổ, tôn tạo nhằm hoàn chỉnh quần thể 3 di tích lịch sử của dòng họ trên đất Hải Dương đã đạt được những kết quả to lớn. Năm 2013 cũng là năm đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của phong trào tổ chức vận động con cháu, hậu duệ, các doanh nhân thành đạt của dòng họ phát tâm công đức mà điểm sáng điển hình là HĐDH Vũ - Võ tỉnh Ninh Bình. Dòng họ chúng ta trân trọng và ghi nhận đánh giá rất cao và nhiệt liệt biểu dương tấm lòng hiếu nghĩa báo đáp công ơn tổ tiên của Tiến sỹ Võ Văn Hồng nhà công đức lớn nhất của HĐDH, doanh nhân Vũ Duy Bổng nhà công đức truyền thống của dòng họ, gia đình ông Vũ Quốc Hùng ở Hà Nội và con cháu, hậu duệ dòng họ Vũ - Võ tỉnh Ninh Bình mà điển hình là doanh nhân Vũ Trường Thi và doanh nhân Vũ Trí Thức phó Chủ tịch HĐDH, mong rằng dòng họ ngày càng có thêm nhiều nhà công đức mới.

- Công tác xây dựng nhà thờ tôn tạo lăng mộ ở nhiều địa phương tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều nhà thờ được tu bổ xây dựng mới khang trang. Phong trào con cháu tự nguyện hiến đất xây dựng từ đường, xây dựng nơi tưởng niệm Thủy tổ cũng được đẩy mạnh.

III. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG:

- Năm 2013 Tạp chí Thông tin dòng họ tiếp tục được cải tiến cả về nội dung và hình thức tập trung phản ánh, tuyên truyền các hoạt động của HĐDH Trung ương và địa phương. Phản ánh gương người tốt việc tốt của những cá nhân, tập thể trong cộng đồng dòng tộc trên các mặt hoạt động dòng họ, công tác, sản xuất và học tập. Ngoài 2 chuyên mục:

“Diễn đàn dòng họ” nhằm tăng cường sự trao đổi dân chủ, thẳng thắn và xây dựng về các vấn đề liên quan tới công việc của dòng họ và chuyên mục “Thông tin họ bạn” nhằm giới thiệu các dòng họ bạn, tăng cường đoàn kết với các dòng họ bạn.

- Năm 2013 thông tin dòng họ đã mở thêm chuyên mục lớn quan trọng là “Giới thiệu các dòng họ địa phương”. Tạp chí Thông tin dòng họ dành từ 10 đến 12 trang để lần lượt mỗi số giới thiệu quá trình hình thành, phát triển và các mặt công tác hoạt động của một số dòng họ địa phương. Đặc biệt ban biên tập Tạp chí dòng họ đã tích cực ngày đêm sưu tập, biên tập và xuất bản số đặc biệt “Dòng họ Vũ - Võ với Đại tướng” chất lượng tốt được nhiều độc giả đánh giá cao.

HĐDH đã tổ chức lễ viếng Đại tướng tại nhà riêng 30 Hoàng Diệu, tại nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông và tại hội trường thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh. HĐDH đã tổ chức một đoàn tháp tùng linh cữu Đại tướng và dự lễ an táng Đại tướng tại quê hương Quảng Bình.

Để Tạp chí thông tin dòng họ ngày càng được hoàn thiện nâng cao chất lượng xứng đáng là cơ quan ngôn luận của dòng họ, các HĐDH địa phương cần phải chung tay góp sức bằng cách viết bài đưa tin thông báo kịp thời các hoạt động địa phương và đóng góp ý kiến xây dựng dòng họ. Tuy nhiên vấn đề khó khăn lớn của Tạp chí thông tin dòng họ là diện phát hành chưa được rộng khắp mà nguyên nhân chính là nguồn tài trợ in ấn của Trung ương không thể đáp ứng được số lượng lớn. Vì vậy, các HĐDH địa phương cần có kế hoạch dành một phần kinh phí và vận động các cá nhân, đơn vị đặt một số lượng Tạp chí cho từng quý.

- Trang web của dòng họ tiếp tục là kênh thông tin cập nhật phục vụ bà con trong và ngoài nước. Ngày càng có nhiều đọc giả trong và ngoài dòng tộc đăng nhập, truy cập trang web của  HĐDH. Trong những năm qua trang web của dòng họ đã kết nối được với gần 10 ngàn thành viên thuộc tầng lớp thanh niên của dòng họ. Tuy vậy trong thời gian tới, trang web của dòng họ rất cần sự đầu tư cả về vật chất và đội ngũ biên tập nhằm cải tiến cả về nội dung và hình thức.

IV. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG, KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI:

1. Công tác thi đua khen thưởng:

- Năm 2013 công tác thi đua khen thưởng đã được chú ý thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, đã động viên kịp thời các phong trào và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực xây dựng dòng họ. Trong năm qua HĐDH Trung ương đã cấp 221 bằng Vũ tộc tinh hoa, cấp Bằng khen cho 850 cá nhân và tập thể, 320 bằng cho các cháu có thành tích học tập xuất sắc của các trường và tặng 1520 bằng, mừng đại thọ cho các cụ 80 tuổi trở lên.

- Tại các địa phương, nhiều HĐDH đã làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đã chủ động thực hiện chủ trương phân cấp thi đua khen thưởng. Ngoài việc định kỳ hoặc đột xuất đề nghị Trung ương xét duyệt cấp bằng Vũ tộc tinh hoa, bằng khen, bằng mừng thọ, nhiều HĐDH đã chủ động cấp bằng khen, giấy khen cho các cá nhân, các chi họ có nhiều thành tích xây dựng dòng họ.

- Tuy nhiên công tác thi đua khen thưởng của chúng ta còn tồn tại một số bất cập sau đây:

+ Phong trào thi đua chưa đồng đều, rộng khắp ở các địa phương.

+ Việc phối hợp giữa Trung ương với các HĐDH địa phương chưa thật tốt.

+ Cá biệt có một vài địa phương còn tự ý sáng tác thêm bằng Vũ tộc tinh hoa. Theo quy định thì bằng Vũ tộc tinh hoa là do HĐDH Vũ - Võ Trung ương cấp.

Đây là những vấn đề chúng ta cần sớm khắc phục để cho công tác thi đua khen thưởng ngày một đi vào nề nếp hơn.

2. Công tác khuyến học khuyến tài:

- Công tác khuyến học khuyến tài là một chủ trương lớn của HĐDH chúng ta và nó đã phát huy một cách thường xuyên và liên tục chúng ta đã tiến hành tốt và có hiệu quả công tác  động viên, khen thưởng nhằm nuôi dưỡng truyền thống hiếu học của thế hệ trẻ trong  dòng họ.

- Ban khuyến học khuyến tài ở Trung ương vẫn phối hợp chặt chẽ với ban khuyến hộc khuyến tài của các địa phương để lựa chọn những học sinh, sinh viên thật tiêu biểu như các em đoạt giải trong các kỳ thi quốc tê, quốc gia, các em đỗ thủ khoa đầu vào hoặc đầu ra của các trường đại học được mời về Mộ Trạch trong dịp Lễ hội mồng 8 tháng giêng để biểu dương tôn vinh. Năm nay ban khuyến học khuyến tài Trung ương đã đề xuất bước đầu cấp Bằng khen và đã xét chọn được 120 cháu của địa phương đủ tiêu chuẩn về Mộ Trạch nhận bằng khen và phần thưởng.

- Nhiều địa phương vẫn duy trì việc phát triển phong trào khuyến học khuyến tài và đã thành lập được quỹ khuyến học khuyến tài như Hải Phòng, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hòa Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nam Định, Lạng Sơn, Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Thuận, Thừa Thiên Huế, Yên Bái, Ninh Bình.

Tóm lại năm 2013, vượt qua những khó khăn về công tác phát triển tổ chức dòng họ, những khó khăn về kinh tế, xã hội, HĐDH Vũ - Võ các cấp đã triển khai hoạt động đúng hướng, có hiệu quả và chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các mặt: Công tác phát triển tổ chức dòng họ, xây dựng tu bổ tôn tạo nhà thờ, lăng mộ, công tác văn hóa truyền thống, thi đua khen thưởng, khuyến học khuyến tài. Đây là kết quả hoạt động đầy nỗ lực cố gắng trong chỉ đạo điều hành của cả hệ thống HĐDH từ Trung ương đến địa phương và tinh thần phấn đấu của bà con đồng tộc: Vì mục đích tối thượng là xây dựng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam ngày càng vững mạnh.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

Năm 2014 là năm có nhiều sự kiện quan trọng liên quan đến hoạt động của dòng họ như kỷ niệm 1210 năm Ngày sinh Đức Thần Tổ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII HĐDH Vũ - Võ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 -2019, vì vậy nhiệm vụ chung của năm 2014 là: Hướng về cội nguồn tổ tiên, tập hợp khối đại đoàn kết dòng tộc nhằm phát huy truyền thống Nhân hậu - Trí tuệ góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu phấn đấu hoàn thành một số nhiệm vụ năm 2014 là:

1. Tiếp tục mở rộng và phát triển hệ thống tổ chức HĐDH Vũ - Võ các cấp tỉnh, huyện, xã từng bước đưa hoạt động của các tổ chức này vào nề nếp.

2. HĐDH Vũ - Võ các cấp tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo tiến hành tổng kết đánh giá tình hình lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ Đại hội VII.

3. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII HĐDH Vũ - Võ Việt Nam.

4. Phối hợp UBND xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương để tổ chức trọng thể 1210 năm Ngày sinh Đức Thủy Tổ.

5. Mở rộng cuộc vận động công đức trong toàn dòng họ để từng bước hoàn thiện việc xây dựng tu bổ tôn tạo 3 khu di tích lịch sử của dòng họ trên đất Hải Dương. Trước mắt tập trung cố gắng hoàn thành khu Vườn mộ cổ Đống Dờm.

6. Tăng cường công tác TĐKT, khuyến học khuyến tài.

7. Bổ sung sửa đổi Quy ước của HĐDH để trình và thông qua trong dịp Đại hội VII.

Kính thưa Hội nghị, phát huy những thành quả của năm 2013 với một quyết tâm mới của một Ban chấp hành đoàn kết thống nhất, chúng ta tin tưởng chắc chắn sẽ đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2014.

Vì sự nghiệp phát triển lớn mạnh của dòng họ. Hội nghị kêu gọi các cấp HĐDH từ Trung ương đến địa phương, bà con đồng tộc trong và ngoài nước ra sức đoàn kết phát huy mọi nguồn trí tuệ, sức sáng tạo để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

THAY MẶT HĐDH VŨ - VÕ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

Vũ Ngọc Thức

Họ tên(*) :

Email(*) :

Nội dung(*):

Mã xác nhận :

 
Please type code from the image.

Tin bài khác
Trao đổi thông tin
Vo Hoang( 21/11/2014 )
Mong có nhiều thông tin chính thống và hữu ích , xin cám ơn !
Ý kiến của bạn
vũ hiển( 14/11/2014 )
Vũ tộc tinh hoa chúng tôi rất mong trang dong họ vũ võ vn sớm được đưa vào hoạt động
Ý kiến của bạn
Vũ Thanh( 11/11/2014 )
Xin cảm ơn Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam đã xây dựng một website rất quy mô, chứa đựng nhiều thông tin về dòng họ để cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu hơn về nguồn cội. Xin chúc hoạt động của dòng họ ta ngày càng hùng mạnh ạ !
Ý kiến của bạn
Con Cháu( 10/11/2014 )
Cảm ơn BQT. Rất mong trang web sẽ phát triển và là trang thông tin đầy đủ các hoạt động của dòng Họ.
Ý kiến của bạn
Vũ Hoàng Anh - VSI( 11/10/2014 )
Trang web đang hoạt động thử nghiệm, mong mọi người góp ý ! Xin cám ơn !
Ý kiến của bạn
Võ Tuấn Hoàng( 10/02/2104 )
Cảm ơn HDDH Vũ-Võ Việt Nam, website này đã mang nhiều thông tin cần thiết để mọi thế hệ trong dòng tộc hiểu về cội nguồn và gắn kết với nhau hơn.
Ý kiến của bạn